Co są czynniki powodujące niestabilność syntezy peptydów fiolki liofilizowanego?

- Apr 13, 2018-

Niestabilność fiolki peptydów liofilizowany jest jednym z głównych problemów w badaniu ich preparatów, i istnieje wiele powodów do tego. Jednak nie są główną przyczyną niestabilności fiolki peptydów liofilizowany. Szczegółowe badania na temat wpływu warunków zewnętrznych (np. pH, temperatury, światła, stężenie tlenu, itp.) na stabilność fiolki peptydów liofilizowany pomaga zaprojektować racjonalne formułowanie. Chociaż mechanizm, przez który dodatków do stabilizacji liofilizacji fiolki peptydów nie jest w pełni zrozumiałe, stosowania dodatków jest nadal jednym z podstawowym sposobem, aby poprawić stabilność fiolki liofilizowanego peptyd preparatów. Korzystania z narzędzi analitycznych, takich jak CD i DSC może pomóc szybko ekran odpowiednich dodatków.

Przyczyną niestabilności fiolki liofilizowanego peptydu

Adsorpcja powierzchni Protein jest innym dokuczliwy problem podczas przechowywania i użytkowania. Na przykład riL-2 adsorbuje na powierzchni rurociągu podczas procesu perfuzji, w wyniku utraty aktywności.

Jak określić rozpuszczalność fiolki liofilizowanego peptyd z fiolki liofilizowanego sekwencja peptydu?

(1) Jeśli fiolki peptydów liofilizowany zawierają dużą ilość hydrofobowe aminokwasy takie jak Leu, Val, IIe, Met, Phe i Trp, fiolki liofilizowanego peptyd jest trudne do rozpuszczenia w roztworze wodnym lub po prostu nie rozpuszcza. Żadnego z tych aminokwasów, czy oczyszczona lub syntetyzowane, mogą mieć problemy.

(2) w normalnych okolicznościach część hydrofobowych aminokwasów jest mniejsza niż 50%. Nie może być ciągły z 5 kolejnych aa jest hydrofobowa, naładowane aminokwasy (ładunek dodatni K, R, H, N-końca, ujemny ładunek D, E, C odsetek terminus) jest do 20%, a jeśli polar N - lub C-końca liofilizowany peptydu w fiolce może zwiększenie aminokwas polarny, to może również zwiększyć rozpuszczalność.